Luật quản lý thuế 2019: Siết chặt quản lý hoạt động chuyển giá thuế, trốn thuế

Nhằm ngăn chặn hành vi chuyển giá thuế, trốn thuế đang phổ biến hiện nay, Luật quản lý thuế 2019 đã quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động quản lý thuế. Trong đó, đặc biệt siết chặt quản lý hoạt động chuyển giá thuế, trốn thuế.

quản lý hoạt động chuyển giá thuế, trốn thuế, Luật quản lý thuế 2019

Luật quản lý thuế 2019: Siết chặt quản lý hoạt động chuyển giá thuế, trốn thuế (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Điều 6 Luật quản lý thuế 2019, 08 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động quản lý thuế bao gồm:

 • Thông đồng, móc nối, bao che giữa người nộp thuế và công chức quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế để chuyển giá, trốn thuế;

 • Gây phiền hà, sách nhiễu đối với người nộp thuế;

 • Lợi dụng để chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép tiền thuế;

 • Cố tình không kê khai hoặc kê khai thuế không đầy đủ, kịp thời, chính xác về số tiền thuế phải nộp;

 • Cản trở công chức quản lý thuế thi hành công vụ;

 • Sử dụng mã số thuế của người nộp thuế khác để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc cho người khác sử dụng mã số thuế của mình không đúng quy định của pháp luật;

 • Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật, sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn;

 • Làm sai lệch, sử dụng sai mục đích, truy cập trái phép, phá hủy hệ thống thông tin người nộp thuế.

Như vậy, có thể thấy, để ngăn chặn hành vi trốn thuế đang ngày càng phổ biến hiện nay (nhất là đối với các doanh nghiệp, tổ chức), Luật quản lý thuế 2019 đã quy định rõ 08 hành vi vi phạm bị pháp luật nghiêm cấm trong hoạt động quản lý thuế. Đặc biệt, nghiêm cấm đối với hành vi thông đồng, móc nối, bao che giữa người nộp thuế và công chức quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế để chuyển giá, trốn thuế nhằm mục đích quản lý chặt chẽ hành vi trốn thuế thông qua chuyển giá.

Theo đó, nhằm siết chặt quản lý hoạt động chuyển giá, tại khoản 5 Điều 42 Luật Quản lý thuế 2019 cũng đã quy định nguyên tắc kê khai, xác định giá tính thuế đối với giao dịch liên kết như sau:

 • Kê khai, xác định giá giao dịch liên kết theo nguyên tắc phân tích, so sánh với các giao dịch độc lập và nguyên tắc bản chất hoạt động, giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế để xác định nghĩa vụ thuế phải nộp như trong điều kiện giao dịch giữa các bên độc lập;

 • Giá giao dịch liên kết được điều chỉnh theo giao dịch độc lập để kê khai, xác định số tiền thuế phải nộp theo nguyên tắc không làm giảm thu nhập chịu thuế;

 • Đồng thời, người nộp thuế có quy mô nhỏ, rủi ro về thuế thấp được miễn thực hiện theo 02 quy định trên và được áp dụng cơ chế đơn giản hóa trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết.

Như vậy, theo quy định trên, pháp luật đã siết chặt quản lý hoạt động chuyển giá thuế, trốn thuế đang phổ biến hiện nay. Để quản lý chặt chẽ hoạt động chuyển giá thuế, trốn thuế Luật Quản lý thuế 2019 đã quy định người nộp thuế và và công chức quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế phải kê khai, xác định giá giao dịch liên kết theo nguyên tắc phân tích, so sánh với các giao dịch độc lập và nguyên tắc bản chất hoạt động, giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế để xác định nghĩa vụ thuế phải nộp như trong điều kiện giao dịch giữa các bên độc lập. Đồng thời, người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết phải có nghĩa vụ lập, lưu trữ, kê khai, cung cấp hồ sơ thông tin về người nộp thuế và các bên liên kết của người nộp thuế bao gồm cả thông tin về các bên liên kết cư trú tại các quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Việt Nam theo quy định.

Hiện nay, rất nhiều trường hợp, nhiều doanh nghiệp chuyển nhượng vốn góp với giá trị cao hoặc kê khai giá trị đầu vào cao dẫn đến lỗ và không phải đóng thuế. Đặc biệt, hoạt động chuyển giá, trốn thuế của doanh nghiệp đang diễn ra phổ biến hiện nay. Do đó, việc siết chặt quản lý hoạt động chuyển giá thuế đối với giao dịch liên kết là hoàn toàn hợp lý và cần thiết, ngăn chặn hành vi trốn thuế của các doanh nghiệp, tổ chức.

Ty Na

344

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan