Người lao động khuyết tật có cần đóng BHYT bắt buộc tại DN không?

Chào Thư Ký Luật, hiện tôi là người khuyết tật đã có thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) theo diện người khuyết tật. Nay tôi đi làm tại một doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công, doanh nghiệp vẫn trích lương của tôi để đóng tiền BHYT thì có đúng không? Nếu đóng thì tôi có được hưởng thêm chế độ BHYT của người lao động không?

BHYT bắt buộc

Người lao động khuyết tật có cần đóng BHYT bắt buộc tại DN không? (Ảnh minh họa)

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn là người lao động đang thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT, do đó, cần phải xác định bạn tham gia đóng BHYT theo đối tượng nào và được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng nào.

1. Đối tượng tham gia BHYT

Theo Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014) thì có 5 nhóm đóng BHYT như sau:

Nhóm 1: do người lao động và người sử dụng lao động đóng

  • Người lao động (Có hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên, HĐLĐ không xác định thời hạn, người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức);

  • Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

Nhóm 2: do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng

  • Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

  • Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng;

  • Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng;

  • Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nhóm 3: do ngân sách nhà nước đóng

  • Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

Nhóm 4: được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

  • Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

  • Học sinh, sinh viên.

Nhóm 5: tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ các đối tượng từ nhóm 1 đến nhóm 4.

Theo quy định trên, bạn hiện đang thuộc 2 đối tượng tham gia BHYT là người lao động và người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng.

2. Người lao động khuyết tật tham gia BHYT như thế nào?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014):

Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.

Theo thứ tự tại Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế thì đối tượng đầu tiên bạn tham gia đóng BHYT được xác định là “người lao động”. Do đó, bạn cần phải tham gia đóng BHYT như những người lao động khác, việc doanh nghiệp trích tiền lương của bạn để đóng BHYT là phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Người lao động khuyết tật được hưởng chế độ BHYT như thế nào?

Căn cứ khoản 2 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (được sửa đổi bởi Khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014):

2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Theo khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế thì người được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh, còn người lao động được hưởng 80%. Như vậy, bạn được hưởng chế độ BHYT theo đối tượng người khuyết tật.

Hải Thanh

169

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan