Quân nhân quốc phòng được nghỉ phép hàng năm lên đến 40 ngày

Quân nhân quốc phòng được nghỉ phép hàng năm lên đến 40 ngày
Lê Hải

Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được nghỉ ngơi theo quy định của Bộ luật lao động và theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

 

Theo đó, quy định về nghỉ phép hằng năm đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng như sau:

  • Dưới 15 năm phục vụ được nghỉ 20 ngày;
  • Từ đủ 15 năm đến dưới 25 năm phục vụ được nghỉ 25 ngày;
  • Từ đủ 25 năm phục vụ trở lên được nghỉ 30 ngày.

Ngoài ra, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng ở đơn vị đóng quân cách xa gia đình còn được ưu tiên:

  • Nghỉ thêm 10 ngày: Khi đóng quân cách xa gia đình từ 500 km trở lên hoặc tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, DK;
  • Nghỉ thêm 05 ngày: Khi đóng quân cách xa gia đình từ 300 km đến dưới 500 km; đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới cách xa gia đình từ 200 km đến dưới 300 km và đang hưởng phụ cấp khu vực hệ số từ 0,5 đến 0,7 hoặc tại các đảo hưởng phụ cấp khu vực hệ số từ 0,1 đến dưới 1,0;
  • Nếu có nguyện vọng thì được gộp số ngày nghỉ phép của hai năm để nghỉ một lần.

Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng khi nghỉ phép hằng năm còn được thanh toán tiền tàu, xe, phụ cấp đi đường theo chế độ hiện hành; thời gian đi đường không tính vào số ngày được nghỉ phép hằng năm theo quy định trên.

Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng không được đơn vị bố trí nghỉ phép hằng năm thì được hưởng chế độ theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015.

Ngoài nghỉ phép hằng năm, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng còn được hưởng chế độ nghỉ ngơi như: nghỉ hằng tuần; nghỉ phép đặc biệt;  ngày nghỉ lễ, tết; nghỉ an dưỡng, điều dưỡng; nghỉ chuẩn bị hưu; nghỉ ốm đau, chế độ thai sản.

Lưu ý: Khi có lệnh động viên, trong thời chiến và trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra lệnh đình chỉ thực hiện chế độ nghỉ ngơi; quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đang nghỉ phải trở về đơn vị.

Căn cứ: Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015; Thông tư 113/2016/TT-BQP.

Gởi câu hỏi

413

Văn bản liên quan