• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 98/2015/QH13   Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 26/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/12/2015   Số công báo: Từ số 1261 đến số 1262
Lĩnh vực: Quốc phòng, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2015 gồm 7 chương 52 điều quy định về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; quyền, nghĩa vụ, chế độ phục vụ, chế độ chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nguyên tắc quản lý, sử dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được quy định tại Luật này như sau:

 • Bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý thống nhất của Chính phủ và sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
 • Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, trách nhiệm người đứng đầu và phân công, phân cấp trong quản lý.
 • Quản lý, sử dụng đúng biên chế, tiêu chuẩn, vị trí và chức danh xác định.
 • Đánh giá quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phải căn cứ phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Việc tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng sẽ thực hiện theo nguyên tắc sau:

 • Theo yêu cầu nhiệm vụ và biên chế của Quân đội nhân dân.
 • Bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, đúng pháp luật và bình đẳng giới.
 • Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
 • Đúng vị trí việc làm, chức danh và đủ điều kiện, tiêu chuẩn.
 • Ưu tiên tuyển chọn, tuyển dụng hạ sĩ quan, binh sĩ có thành tích xuất sắc phục vụ trong Quân đội nhân dân; người có chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ giỏi; người có tài năng; người dân tộc thiểu số.

Về độ tuổi phục vụ tại ngũ của quân nhân chuyên nghiệp trong thời bình thì Luật quy định như sau:

 • Phục vụ có thời hạn ít nhất là 06 năm kể từ ngày quyết định chuyển thành quân nhân chuyên nghiệp;
 • Phục vụ cho đến hết hạn tuổi theo theo cấp bậc quân hàm như sau:
  • Cấp uý quân nhân chuyên nghiệp: nam 52 tuổi, nữ 52 tuổi; 
  • Thiếu tá, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp: nam 54 tuổi, nữ 54 tuổi; 
  • Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp: nam 56 tuổi, nữ 55 tuổi.

Đối với quân nhân chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ cao, có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khoẻ và tự nguyện, nếu quân đội có nhu cầu thì được xem xét kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ đến 5 năm.

Đối với chiến đấu viên thực hiện nhiệm vụ khi đủ 40 tuổi thì được ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng và được bố trí đảm nhiệm chức danh khác phù hợp với yêu cầu của quân đội hoặc được chuyển ngành.

Trường hợp quân đội không thể tiếp tục bố trí sử dụng và không thể chuyển ngành được nếu có đủ 20 năm đóng BHXH, trong đó có đủ 15 năm là chiến đấu viên thì được nghỉ hưu.

Đối với quân nhân chuyên nghiệp phục vụ trong ngạch dự bị của quân nhân chuyên nghiệp thì hạn tuổi phục vụ như sau:

 • Cấp úy quân nhân chuyên nghiệp: 54 tuổi.
 • Thiếu tá, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp: 56 tuổi.
 • Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp: 58 tuổi.

Đối với công nhân và viên chức quốc phòng thì hạn tuổi phục vụ như sau:

 • Nam đủ 60 tuổi.
 • Nữ đủ 55 tuổi.

Về chế độ Tiền lương thì Luật quy định các loại phụ cấp sau cho quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng:Phụ cấp thâm niên được tính theo mức lương hiện hưởng và thời gian phục vụ trong lực lượng thường trực của quân đội theo quy định của pháp luật;

 • Phụ cấp, trợ cấp như đối với cán bộ, công chức, viên chức có cùng điều kiện làm việc;
 • Phụ cấp, trợ cấp phù hợp với tính chất hoạt động đặc thù quân sự.

Ngoài ra, Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được hưởng chính sách ưu tiên hỗ trợ về nhà ở xã hội; thuê nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật; Quân nhân chuyên nghiệp được hưởng phụ cấp về nhà ở.

Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quân nhân chuyên nghiệp được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 30/6/2016.

Từ khóa: Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015

33.443

Thành viên
Đăng nhập bằng Google