Từ 01/7/2020, sẽ không còn công chức lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

khong con cong chuc lanh dao don vi su nghiep cong lap

Ảnh minh họa

Theo đó, Luật này quy định, công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Có thể thấy, so với quy định hiện hay tại Luật cán bộ, công chức 2008, Luật sửa đổi đã bỏ những người trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ra khỏi định nghĩa về công chức.

Như vậy, từ ngày 01/7/2020, tức ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì sẽ không còn chế độ công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập như hiện nay nữa.

Bên cạnh đó, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 cũng đã bổ sung thêm hình thức thực hiện nâng ngạch đối với công chức so với quy định hiện hành, cụ thể, việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và được thực hiện thông qua thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch. (Hiện nay, Luật cán bộ, công chức 2008 chỉ quy định việc nâng ngạch công chức được thực hiện qua hình thức thi).

Nguyễn Trinh 

2,086

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan