Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019

Tiêu đề: Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 Số hiệu: 52/2019/QH14 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 25/11/2019 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019

  • LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức
  • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức
  • Điều 3. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 để xử lý:

Tin tức về Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019

Án lệ về Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019

Đang cập nhật