Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ 12/8/2019 - 17/8/2019)

Điểm tin văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ 12/8/2019 - 17/8/2019)
Duy Thịnh

Tuần vừa qua (từ ngày 12/8/2019 - 17/8/2019), Thư Ký Luật đã cập nhật được các văn bản nổi bật trong các lĩnh vực như doanh nghiệp, kế toán, bảo hiểm xã hội và giáo dục, các văn bản cụ thể gồm có.

 

1. Nguyên tắc chung trong trích lập các khoản dự phòng khi tính thuế TNDN

Mới đây, Bộ Tài chính đã có Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

Theo đó, tại Thông tư này quy định hướng dẫn xử lý, trích lập các khoản dự phòng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ báo cáo năm để bù đắp tổn thất có thể xảy ra trong kỳ báo cáo năm sau.

Đồng thời, việc trích lập các khoản dự phòng còn phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

  • Thời điểm trích lập và hoàn nhập khoản dự phòng là lúc lập báo cáo tài chính năm;

  • Doanh nghiệp xem xét, quyết định xây dựng quy chế, vật tư, hàng hóa, quản lý danh mục đầu tư, quản lý công nợ và xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận để hạn chế các rủi ro trong kinh doanh;

  • Không trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản đầu tư ra nước ngoài.

Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 48/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/10/2019.

2. Xử lý tội trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trong 1 số trường hợp cụ thể

Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận BHXH, BH thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận BHYT, Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động của Bộ luật Hình sự 2015, trong đó việc xử lý các loại tội phạm này ở một số tình huống cụ thể được hướng dẫn như sau:

  • Nếu một người thực hiện nhiều lần cùng một loại hành vi về chiếm đoạt số tiền BHXH, BHYT, BHTN, chưa bị xử phạt hành chính và chưa hết thời hiệu xử lý, nếu tổng số tiền chiếm đoạt bằng hoặc trên mức xử lý hình sự thì phải xử lý hình sự;

  • Tương tự trường hợp nêu trên nhưng nếu thực hiện nhiều lần cùng một loại hành vi gây thiệt hại cho quỹ BHXH, BHYT, BHTN thì cũng phải bị xử lý hình sự tương ứng theo tổng số tiền của các lần gây thiệt hại.

Ngoài ra, tại Nghị quyết này còn hướng dẫn xử lý đối với trường hợp vừa chiếm đoạt tiền BHXH, BHYT, BHTN vừa gây thiệt hại và trường hợp làm giả mạo hồ sơ BHXH, BHTN, BHYT.

Hướng dẫn chi tiết xem tại Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP có hiệu lực thi hành từ này 01/9/2019.

3. Xếp lương cho viên chức giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, đối với các viên chức đang làm công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được xếp lương theo hướng dẫn như sau:

  • Viên chức hiện đang xếp lương giáo viên trung học cao cấp được xếp vào giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng II;

  • Viên chức hiện đang xếp lương giáo viên trung học được xếp vào giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III;

  • Viên chức hiện đang xếp lương giáo viên trung học (chưa đạt chuẩn) được xếp vào giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III hoặc giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV.

Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực ngày 26/9/2019.

4. Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp giảm mạnh từ ngày 20/9/2019

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 47/2019/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp, cụ thể:

  • Lệ phí cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp giảm 50% so với quy định hiện hành, mức thu là 50.000 đồng/lần (hiện hành là 100.000 đồng/lần);

  • Lệ phí cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp vẫn giữ nguyên như quy định hiện hành, mức thu là 50.000 đồng/lần.

Xem chi tiết các mức thu tại Thông tư 47/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/9/2019.

Gởi câu hỏi

510

Văn bản liên quan