Các hình thức thanh toán tiền thi hành án dân sự

Nội dung này được quy định cụ thể tại Thông tư 01/2016/TT-BTP đã được Bộ Tư pháp ban hành vào ngày 01/02/2016 hướng dẫn thực hiện thủ tục về quản lý hành chính trong thi hành án dân sự.

Theo đó, Thông tư 01 quy định việc thanh toán tiền, trả tài sản được thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:

- Đương sự trực tiếp đến nhận tiền tại trụ sở cơ quan thi hành án. Trường hợp này, Chấp hành viên đề nghị kế toán và thủ quỹ thi hành án làm thủ tục chi trả tiền;

- Đương sự ủy quyền cho người khác nhận thay. Cụ thể:

  • Trường hợp này, người nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp kèm theo một trong các giấy tờ sau đây: căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú để đối chiếu (các giấy tờ trên phải là bản chính).
  • Hồ sơ thi hành án lưu bản chụp giấy ủy quyền, căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã; chứng từ kế toán lưu bản chính giấy ủy quyền và bản chụp căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Đương sự đề nghị chuyển tiền qua bưu điện hoặc chuyển khoản. Theo đó Thông tư 01 quy định:

  • Trường hợp này, đương sự phải có đơn đề nghị chuyển tiền qua bưu điện hoặc chuyển khoản. Đơn đề nghị ghi rõ tên, địa chỉ của người nhận tiền, số tài khoản (trong trường hợp chuyển khoản), được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện.
  • Trên cơ sở đơn đề nghị của đương sự, Chấp hành viên đề nghị kế toán lập phiếu chi và thực hiện gửitiền cho đương sự qua bưu điện hoặc chuyển khoản. Cước phí chuyển tiền qua bưu điện hoặc chuyển khoản do người nhận tiền chịu và được trừ vào số tiền họ được nhận. Giấy chuyển tiền qua bưu điện và phiếu báo nhận tiền (bản chụp) lưu trong hồ sơ thi hành án cùng với phiếu chi, bản chính lưu tại bộ phận kế toán.

Xem chi tiết Thông tư 01/2016/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 16/02/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

118

Văn bản liên quan