Chế độ thôi việc cho công chức 2 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ

Luật Cán bộ, công chức quy định: Công chức 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc. Trong trường hợp này công chức sẽ được hưởng chế độ thôi việc quy định tại Nghị định 46/2010/NĐ-CP.

 

Thủ tục giải quyết thôi việc

 • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có kết quả phân loại đánh giá công chức, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền thông báo bằng văn bản đến công chức về việc giải quyết thôi việc.

Lưu ý: Không giải quyết thôi việc đối với công chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp công chức nữ xin thôi việc theo nguyện vọng. 

 • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có thông báo bằng văn bản, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định thôi việc.

Trợ cấp thôi việc

Công chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc như sau:

 • Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng, gồm: mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có).
 • Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 tháng lương hiện hưởng.

Một số lưu ý về thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc

Thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian tính theo năm có đóng BHXH (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp phục viên, bao gồm:

 • Thời gian làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;
 • Thời gian làm việc trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;
 • Thời gian làm việc trong công ty nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 • Thời gian làm việc theo chỉ tiêu biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao trong tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
 • Thời gian được cơ quan, tổ chức, đơn vị cử đi đào tạo, bồi dưỡng;
 • Thời gian nghỉ được hưởng lương theo pháp luật về lao động;
 • Thời gian nghỉ được hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
 • Thời gian bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự mà đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận là oan, sai;
 • Thời gian bị tạm đình chỉ công tác theo quy định tại Điều 81 của Luật Cán bộ, công chức;
 • Thời gian được bố trí làm việc khi hưởng án treo, cải tạo không giam giữ theo bản án hoặc quyết định của Tòa án.

Trường hợp, thời gian làm việc có tháng lẻ thì:

 • Dưới 03 tháng thì không tính;
 • Từ đủ 03 tháng đến đủ 06 tháng thì được tính bằng 1/2 năm làm việc;
 • Từ trên 06 tháng đến 12 tháng thì được tính bằng 01 năm làm việc.

Xem thêm Nghị định 46/2010/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

4,897

Văn bản liên quan