Chủ SH đập thủy điện phải lập phương án ứng phó tình huống khẩn cấp

Nội dung này được đề cập tại Thông tư 09/2019/TT-BCT do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

Theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Điều 6 Thông tư 09/2019/TT-BCT, chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện phải có trách nhiệm lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp trình cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm định phương án theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định 114/2018/NĐ-CP. Mẫu phương án quy định tại Phụ lục II Thông tư này.

lap phuong an ung pho tinh huong khan cap, Thong tu 09/2019/TT-BCT

Hình minh họa (nguồn internet)

Bên cạnh đó, hàng năm, chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm rà soát, hiệu chỉnh phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp trình cơ quan tiếp nhận hồ sơ trước ngày 01 tháng 4 hàng năm đối với đập, hồ chứa thủy điện xây dựng tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; trước ngày 01 tháng 8 hàng năm đối với đập, hồ chứa thủy điện xây dựng tại khu vực Nam Trung Bộ.

Cũng theo Thông tư 09/2019/TT-BCT, hàng năm, chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm rà soát, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai trước ngày 15 tháng 4 đối với đập, hồ chứa thủy điện xây dựng tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; trước ngày 15 tháng 8 hàng năm đối với đập, hồ chứa thủy điện xây dựng tại khu vực Nam Trung Bộ.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 09/2019/TT-BCT có hiệu lực từ 21/8/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

241

Văn bản liên quan