Hướng dẫn thu ngân sách nhà nước bằng đồng Việt Nam

Cuối năm 2016, Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư 328/2016/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Theo đó, tùy từng trường hợp thì việc thu NSNN sẽ thực hiện khác nhau, cụ thể:

 • Thu NSNN do cơ quan Thuế, Hải quan quản lý
  • Đối với các khoản thu NSNN do cơ quan Hải quan quản lý: Được thực hiện theo Thông tư 184/2015/TT-BTC hoặc các văn bản thay thế.
  • Đối với các khoản thu NSNN do cơ quan Thuế quản lý: Được thực hiện theo Thông tư 84/2016/TT-BTC hoặc các văn bản thay thế.
 • Thu NSNN do cơ quan tài chính hoặc cơ quan thu khác quản lý:
  • Quy trình thu NSNN bằng Bảng kê nộp thuế hoặc các chứng từ rút tiền từ tài khoản của đơn vị tại KBNN để nộp NSNN … được thực hiện tương tự quy trình hướng dẫn tại Thông tư 84/2016/TT-BTC.
 • Thu NSNN bằng biên lai thu tại KBNN:
  • KBNN được sử dụng biên lai thu không in sẵn mệnh giá, biên lai thu lập và in từ chương trình máy tính để thu một số khoản phí, lệ phí, tiền phạt vi phạm hành chính.
  • Khi người nộp NSNN đến nộp tiền, KBNN lập biên lai thu để thu tiền và xử lý các liên biên lai theo quy định. Cuối ngày làm việc, KBNN tập hợp các biên lai đã thu trong ngày để lập 01 liên Bảng kê biên lai thu; đồng thời, lập 01 liên Giấy nộp tiền vào NSNN.
  • KBNN thực hiện hạch toán thu NSNN và lưu cùng với 01 liên Bảng kê biên lai thu tương ứng và các liên biên lai thu.

Thông tư 328/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

89

Văn bản liên quan