Thông tư 328/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 328/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 328/2016/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 328/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 26/12/2016 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Thông tư 328/2016/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THU VÀ QUẢN LÝ CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý thu ngân sách nhà nước
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. PHỐI HỢP THU VÀ ỦY NHIỆM THU, HÌNH THỨC VÀ CHỨNG TỪ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 • Điều 4. Phối hợp thu và ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước
 • Điều 5. Các hình thức thu ngân sách nhà nước
 • Điều 6. Chứng từ thu ngân sách nhà nước
 • Mục 2. QUY TRÌNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 • Điều 7. Thu ngân sách nhà nước bằng đồng Việt Nam
 • Điều 8. Thu ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ
 • Điều 9. Thu ngân sách nhà nước đối với một số khoản đặc thù khác
 • Mục 3. HOÀN TRẢ CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 • Điều 10. Hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước
 • Mục 4. ĐỐI CHIẾU, XỬ LÝ SAI SÓT VÀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
 • Điều 11. Đối chiếu số liệu
 • Điều 12. Hạch toán kế toán, báo cáo, quyết toán thu ngân sách nhà nước
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thu ngân sách nhà nước
 • Điều 14. Điều khoản thi hành
 • Mẫu số C1-01/NS LỆNH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 • Mẫu số: C1-06/NS BẢNG KÊ GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 • Mẫu số: 02/BKTP BẢNG KÊ THU TIỀN PHẠT
 • Mẫu số: 02/BK-BLT BẢNG KÊ BIÊN LAI THU
 • Mẫu số: 03/BK-BLMG BẢNG KÊ BIÊN LAI THU CÓ MỆNH GIÁ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 328/2016/TT-BTC để xử lý: