Mức bồi thường thiệt hại trong dịch vụ bưu chính là bao nhiêu?

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 47/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật bưu chính.

Mức bồi thường thiệt hại trong dịch vụ bưu chính, Nghị định 47/2011/NĐ-CP

Mức bồi thường thiệt hại trong dịch vụ bưu chính là bao nhiêu? (Ảnh minh họa)

Theo Nghị định 47/2011/NĐ-CP, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại được quy định như sau:

1. Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tối thiểu được quy định như sau:

  • Đối với dịch vụ bưu chính trong nước: 04 lần cước (đã bao gồm hoàn trả lại cước dịch vụ đã sử dụng) của dịch vụ đã sử dụng;

  • Đối với dịch vụ bưu chính quốc tế được vận chuyển bằng đường hàng không: 09 SDR/kg (được tính theo từng nấc khối lượng 500 gram, phần lẻ được tính bằng 500 gram) nhưng không thấp hơn 30 SDR/bưu gửi, cộng với hoàn trả lại cước của dịch vụ đã sử dụng;

  • Đối với dịch vụ bưu chính quốc tế được vận chuyển bằng phương thức khác: 05 SDR/kg (được tính theo từng nấc khối lượng 500 gram, phần lẻ được tính bằng 500 gram), cộng với hoàn trả lại cước của dịch vụ đã sử dụng.

2. Trường hợp vi phạm hợp đồng đã giao kết do không đảm bảo thời gian toàn trình đã công bố và người sử dụng dịch vụ bưu chính có chứng từ chứng minh việc không đảm bảo thời gian toàn trình đó, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có trách nhiệm hoàn trả lại cước của dịch vụ đã sử dụng cho người sử dụng dịch vụ bưu chính.

3. Việc bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ bưu chính quốc tế trong khuôn khổ Văn kiện của Liên minh Bưu chính Thế giới do doanh nghiệp được chỉ định cung ứng phải tuân theo các quy định về bồi thường trong Văn kiện của Liên minh Bưu chính Thế giới.

Theo đó, khi tiến hành bồi thường thiệt hại phải đảm bảo các nguyên tắc:

- Việc bồi thường thiệt hại trực tiếp được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính. Không bồi thường thiệt hại gián tiếp ngoài hợp đồng hoặc các nguồn lợi không thu được do việc cung ứng dịch vụ bưu chính không bảo đảm chất lượng mà hai bên đã thỏa thuận.

- Bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc tráo đổi toàn bộ thì được bồi thường theo quy định đối với từng loại dịch vụ. Mức bồi thường thiệt hại do doanh nghiệp quy định không thấp hơn mức giới hạn trách nhiệm bồi thường của từng loại dịch vụ theo quy định tại Điều 25 Nghị định này.

- Không bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp sau đây:

  • Dịch vụ bưu chính không có chứng từ xác nhận việc chấp nhận bưu gửi;

  • Người sử dụng dịch vụ không có chứng từ chứng minh việc sử dụng dịch vụ.

Xem chi tiết tại Nghị định 47/2011/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/8/2011.

Thùy Trâm

Gởi câu hỏi

52

Văn bản liên quan