Nghị định 63/2018/NĐ-CP: Các chính sách ưu đãi đầu tư đối với dự án PPP

Hình thức đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) đang ngày càng được quan tâm khi gần đây hàng loạt các dự án về hạ tầng giao thông, cảng biển… thu hút được các nhà đầu tư tư nhân với vốn đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Để đảm bảo các dự án thực hiện có hiệu quả, đòi hỏi cần phải có cơ chế pháp lý điều chỉnh hoạt động trên.

Vừa rồi, Chính phủ đã ban hành Nghị định 63/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 136/2015NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Theo đó, dự án PPP sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi sau đây:

  • Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

  • Hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

  • Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc được miễn hoặc được giảm tiền thuê đất trong thời gian thực hiện dự án phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai.

  • Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được hưởng các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

Nghị định 63/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 19/6/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

808

Văn bản liên quan