Nói xấu, vu khống người khác trên Facebook: Coi chừng bóc lịch

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hành vi sử dụng facebook để nói xấu, bôi nhọ, vu khống người khác là một trong những hành vi bị nghiêm cấm. Tùy theo mức độ mà hành vi này có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo quy định tại Điểm l Khoản 3 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, người có hành vi dùng facebook để đăng tải những thông tin bịa đặt, không đúng sự thật nhằm bôi nhọ, vu khống người khác sẽ bị phạt tiền 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Điều 5. Vi phạm quy định về trật tự công cộng

...

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

...

l) Viết, phát tán, lưu hành tài liệu có nội dung xuyên tạc bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân;

...

Đồng thời, theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 65 Nghị định 174/2013/NĐ-CP, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội sẽ phải chịu mức phạt từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Điều 65. Vi phạm các quy định về trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội

...

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Chủ động cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

...

Nghiêm trọng hơn, theo quy định tại Điều 155, Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015, người có hành vi sử dụng facebook để vu khống, nói xấu, bôi nhọ danh dự, tuy tín của người khác còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về một trong các tội: Tội làm nhục người khác với mức phạt tù cao nhất là 02 năm; Tội vu khống với mức phạt tù cao nhất lên đến 03 năm và phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Điều 155. Tội làm nhục người khác

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

...

e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

...

Điều 156. Tội vu khống

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác;

b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

...

e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

...

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

- Nguyễn Trinh - 

Gởi câu hỏi

2,546

Văn bản liên quan