Thức ăn bổ sung trong nuôi trồng thủy sản được quản lý thế nào?

Đây là nội dung đáng quan tâm được đề cập tại Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT của trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn thủy sản.

Hiện nay, thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản là nguyên liệu đơn hoặc hỗn hợp của nhiều nguyên liệu được bổ sung vào thức ăn hoặc khẩu phần ăn để cân đối dinh dưỡng hoặc đóng vai trò chức năng đặc trưng trong thức ăn thủy sản.

thuc an bo sung cho thuy san, Thong tu 07/2019/TT-BNNPTNT

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, việc quản lý đối với thức ăn bổ sung (mã HS 2309.90.20) dùng trong nuôi trồng thủy sản tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thức ăn thủy sản, phần 2: thức ăn bổ sung, ký hiệu QCVN 02 - 31 - 2 : 2019/BNNPTNT ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam. Cụ thể sau đây:

  • Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy thức ăn bổ sung theo biện pháp:

    • Đối với sản phẩm sản xuất trong nước: Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật.

    • Đối với sản phẩm nhập khẩu: Kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật.

  • Tổ chức, cá nhân thực hiện đánh giá sự phù hợp thức ăn bổ sung theo phương thức:

    • Đối với sản phẩm sản xuất trong nước: thực hiện theo phương thức 1(thử nghiệm mẫu điển hình).

    • Đối với sản phẩm nhập khẩu: thực hiện theo phương thức 7(thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa).

Đối với trình tự công bố hợp quy và hồ sơ công bố hợp quy được thực hiện theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 1 Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của các tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

Đối với nội dung, trình tự và nguyên tắc sử dụng các phương thức đánh giá sự phù hợp theo quy định tại phụ lục II Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Xem thêm quy định liên quan tại Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ 01/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

341

Văn bản liên quan