03 văn bản quan trọng nhất về thủ tục hải quan năm 2018

Thư Ký Luật giới thiệu đến mọi người 03 văn bản quan trọng nhất, bao trùm các quy định liên quan đến thủ tục hải quan mà mọi người buộc phải biết trong năm 2018.

 

 Toàn bộ 3 văn bản Nghị định 59/2018/NĐ-CP, Thông tư 38/2018/TT-BTC, Thông tư 39/2018/TT-BTC

1. Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

>>>>> Tài liệu hướng dẫn điểm mới của NĐ 59/2018/NĐ-CP và TT 39/2018/TT-BTC;

>>>>> 25 điểm mới quan trọng tại Nghị định 59/2018 về thủ tục hải quan.

 

2. Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xử hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

>>>>> Danh mục biểu mẫu xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu.

 

3. Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

>>>>> Thông tư 39/2018/TT-BTC: Bổ sung căn cứ bác bỏ trị giá hải quan;

>>>>> Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC: Những vấn đề liên quan đến thuế, phí.

18,196

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan