Nghị định 59/2018/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 59/2018/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan Số hiệu: 59/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 20/04/2018 Lĩnh vực: Tài chính, Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

  • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2015/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính ...
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • Điều 3. Trách nhiệm hướng dẫn, thi hành
  • PHỤ LỤC ĐƠN ĐỀ NGHỊ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 59/2018/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 59/2018/NĐ-CP

Án lệ về Nghị định 59/2018/NĐ-CP

Đang cập nhật