Điểm tin văn bản nổi bật nhất tuần qua

Điểm tin văn bản nổi bật nhất tuần qua
Ly Ly

Trong tuần vừa qua (từ ngày 26/02 - 03/3) Thư Ký Luật đã cập nhật được nhiều văn bản mới. Đáng chú ý là các văn bản thuộc lĩnh vực lao động, giao thông vận tải, bảo hiểm,...

 

 1. Hướng dẫn mới về giải quyết khiếu nại, tố cáo lao động

Nghị định 24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động, thay thế Nghị định 119/2014/NĐ-CP với một số điểm mới sau:

 • Hồ sơ giải quyết khiếu nại lần đầu bãi bỏ thành phần Quyết định thụ lý giải quyết khiếu nại;

 • Bổ sung thêm quy định về việc khiếu nại không được thụ lý giải quyết theo Nghị định 24 đối với các trường hợp:
  • Quyết định, hành vi bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;
  • Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp;
  • Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại;...
 • Kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà khiếu nại không được giải quyết thì trong thời hạn 30 ngày, người khiếu nại có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền để giải quyết khiếu nại lần hai.

Nghị định 24/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2018.

 1. Xử phạt VPHC lĩnh vực hàng hải theo 23 biểu mẫu mới

Ngày 22/02/2018, Bộ Giao thông Vận tải ký ban hành Thông tư 08/2018/TT-BGTVT quy định về mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) lĩnh vực hàng hải.

Theo đó, từ ngày 15/4/2018, việc xử phạt VPHC lĩnh vực hàng hải áp dụng theo 23 biểu mẫu mới (gồm 15 mẫu quyết định và 08 mẫu biên bản). Đơn cử như:

 • MQĐ 01: Quyết định xử phạt VPHC trong lĩnh vực hàng hải theo thủ tục xử phạt không lập biên bản;
 • MQĐ 02: Quyết định xử phạt VPHC trong lĩnh vực hàng hải;
 • MQĐ 03: Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực hàng hải;
 • MBB 01: Biên bản VPHC trong lĩnh vực hàng hải;
 • MBB 02: Biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực hàng hải;
 • MBB 03: Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện VPHC, giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực hàng hải.

Tùy trường hợp cụ thể, các biểu mẫu có thể bổ sung thêm dòng vào các tiêu chí để bảo đảm đủ nội dung cần thiết khi xử phạt VPHC.

Chi tiết biểu mẫu xem tại Thông tư 08/2018/TT-BGTVT bãi bỏ Thông tư 32/2013/TT-BGTVT.

 1. Trừ 10% số tiền bảo hiểm cháy nổ nếu thiệt hại do lỗi của cơ sở

Đây là một trong những nguyên tắc bồi thường bảo hiểm (BH) quy định tại Nghị định 23/2018/NĐ-CP về BH cháy, nổ bắt buộc.

Theo đó, doanh nghiệp BH sẽ xem xét, giải quyết bồi thường BH dựa theo nguyên tắc sau:

 • Số tiền bồi thường BH đối với tài sản bị thiệt hại không vượt quá số tiền BH của tài sản đó (đã được thỏa thuận trong hợp đồng BH, Giấy chứng nhận BH), trừ đi mức khấu trừ BH tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 23;
 • Trừ đến 10% số tiền bồi thường BH nếu cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ không thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị tại Biên bản kiểm tra an toàn về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC, dẫn đến tăng thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ;
 • Không bồi thường BH đối với những khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận BH.

Nghị định 23/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/4/2018.

 1. Nguyên tắc chi trả tiền nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm SHTT

Theo hướng dẫn tại Nghị định 22/2018/NĐ-CP việc chi trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất đối với tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình được thực hiện theo nguyên tắc sau:

 • Bảo đảm lợi ích của người sáng tạo, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng và công chúng hưởng thụ, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước;
 • Tùy vào thể loại, hình thức, chất lượng, số lượng hoặc tần suất khai thác, sử dụng mà xác định mức tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất;
 • Các đồng chủ sở hữu quyền tác giả, đồng chủ sở hữu quyền liên quan thỏa thuận về tỷ lệ phân chia tiền nhuận bút, thù lao theo mức độ sáng tạo, phù hợp với hình thức khai thác, sử dụng;
 • Mức tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất được ghi rõ trong hợp đồng bằng văn bản theo quy định pháp luật.

Xem thêm Nghị định 22/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/4/2018, thay thế Nghị định 100/2006/NĐ-CPNghị định 85/2011/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

467

Văn bản liên quan