Sắp tới, sẽ tăng mạnh mức giảm trừ gia cảnh của Thuế thu nhập cá nhân

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của Thuế thu nhập cá nhân đang được đưa ra lấy ý kiến đóng góp, dự kiến có hiệu lực kể từ ngày ký.

tang muc giam tru gia canh thue TNCN

Ảnh minh họa

Theo đó, Nghị quyết này điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật thuế thu nhập cá nhân (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012) như sau:

a) Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);

b) Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Như vậy, có thể thấy, nếu nội dung tại Dự thảo Nghị quyết được thông qua thì sắp tới đây, mức giảm trừ gia cảnh Thuế thu nhập cá nhân sẽ tăng mạnh. Cụ thể, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (tăng 02 triệu đồng/tháng) và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng (tăng 0,8 triệu đồng/tháng).

Hiện nay, theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật thuế thu nhập cá nhân (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012) thì mức giảm trừ gia cảnh là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm) đối với đối tượng nộp thuế và 3,6 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.

Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh tại khoản 4 Điều 1 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 (9 triệu đồng/tháng đối với đối tượng nộp thuế và 3,6 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc) sẽ được xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh mới tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Lưu ý: Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm trừ gia cảnh gồm hai phần là mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc.

Xem chi tiết nội dung của Dự thảo Nghị quyết TẠI ĐÂY.

Nguyễn Trinh 

1,107

Gởi câu hỏi