Trong tháng 8/2020, Kế toán doanh nghiệp cần làm những công việc pháp lý nào?

Để đảm bảo hoạt động doanh nghiệp được hoạt động thuận lợi và tuân thủ theo quy định pháp luật, Ban biên tập THƯ KÝ LUẬT xin tổng hợp những công việc pháp lý mà kế toán doanh nghiệp cần làm trong tháng 8/2020 như sau:

STT

Công việc

Phương thức

Thời hạn

Căn cứ pháp lý

1

Báo cáo về tình hình biến động lao động trong tháng 07/2020

Doanh nghiệp phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị nếu có (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm thông báo).

Trước ngày 03/08/2020

Khoản 2 Điều 16, Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

2

Nộp tờ khai thuế TNCN tháng 07/2020

Trong tháng, nếu doanh nghiệp có số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên thì phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế TNCN tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp.

 

Chậm nhất ngày 20/08/2020

Điểm a khoản 3 Điều 10 và điểm a khoản  1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC

3

Nộp tò khai thuế GTGT tháng 07/2020

Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở lên thì thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.

Chậm nhất ngày 20/08/2020

Điểm a khoản 3 Điều 10 và điểm a khoản 2 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC và Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC

4

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 07/2020

Hàng tháng, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (kể cả khi trong kỳ không sử dụng hóa đơn).

Chậm nhất ngày 20/08/2020

Mục 10 Công văn 1839/TCT-CS; Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC và khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC

5

Đóng kinh phí công đoàn tháng 8/2020

Tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động. Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động

Chậm nhất ngày 31/08/2020

Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP

6

Đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN tháng 8/2020

Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Chậm nhất ngày 31/08/2020

Khoản 1 Điều 7, Điều 16 và Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

Ty Na

437

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan