Nghị định 59/2008/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 59/2008/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 59/2008/NĐ-CP về giấy chứng minh Công an nhân dân Số hiệu: 59/2008/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 08/05/2008 Lĩnh vực: An ninh quốc gia

Mục lục Nghị định 59/2008/NĐ-CP về giấy chứng minh Công an nhân dân

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ GIẤY CHỨNG MINH CÔNG AN NHÂN DÂN
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Giấy chứng minh Công an nhân dân
 • Điều 2. Đối tượng được cấp Giấy chứng minh Công an nhân dân
 • Điều 3. Cấp, đổi, thu hồi Giấy chứng minh Công an nhân dân
 • Chương 2. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Mẫu Giấy chứng minh Công an nhân dân
 • Điều 5. Sử dụng Giấy chứng minh Công an nhân dân
 • Điều 6. Trách nhiệm sản xuất, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, đổi, thu hồi Giấy chứng minh Công an ...
 • Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân
 • Điều 8. Xử lý vi phạm
 • Chương 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 9. Hiệu lực thi hành
 • Điều 10. Trách nhiệm thi hành

Nghị định 59/2008/NĐ-CP quy định Giấy chứng minh Công an nhân dân được cấp cho sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đang phục vụ tại ngũ với mục đích chứng minh người được cấp Giấy chứng minh Công an nhân dân là sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân, nhằm phục vụ công tác chiến đấu, bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Bộ Công an chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất, cấp phát phôi, hướng dẫn trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, đổi, thu hồi Giấy chứng minh Công an nhân dân theo quy định của pháp luật.

Nghị định 59/2008 quy định Sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân chỉ sử dụng Giấy chứng minh Công an nhân dân khi thi hành công vụ.

Sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân sử dụng Giấy chứng minh Công an nhân dân sai mục đích, sửa chữa, cho mượn, làm mất hoặc giữ Giấy chứng minh Công an nhân dân khi không còn được sử dụng thì tùy theo mức độ sai phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Nghị định 59/2008 cũng nghiêm cấm hành vi làm giả và sử dụng Giấy chứng minh Công an nhân dân để mạo danh cán bộ, chiến sĩ Công an. Người làm giả hoặc lưu giữ, sử dụng Giấy chứng minh Công an nhân dân giả vào bất cứ mục đích gì, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Nghị định 59/2008/NĐ-CP về giấy chứng minh Công an nhân dân có hiệu lực kể từ ngày 30/05/2008.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 59/2008/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 59/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 59/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 59/2008/NĐ-CP

Đang cập nhật