Thông tư 04/2008/TT-BKH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 04/2008/TT-BKH

Tiêu đề: Thông tư 04/2008/TT-BKH hướng dẫn Nghị định 151/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Số hiệu: 04/2008/TT-BKH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Võ Hồng Phúc Ngày ban hành: 09/07/2008 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 04/2008/TT-BKH hướng dẫn Nghị định 151/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 151/2007/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2007 CỦA CHÍNH ...
 • I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • MẪU HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG HỢP ĐỒNG HỢP TÁC
 • Mẫu THT1 GIẤY ĐỀ NGHỊ CHỨNG THỰC /CHỨNG THỰC LẠI
 • Mẫu THT2 THÔNG BÁO Về việc thay đổi Tổ trưởng tổ hợp tác
 • Mẫu THT3 THÔNG BÁO Về việc chấm dứt tổ hợp tác
 • Mẫu THT4 ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
 • Mẫu THT5 BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC
 • Mẫu THT6 DANH SÁCH ĐÓNG GÓP TÀI SẢN CỦA TỔ VIÊN TỔ HỢP TÁC………
 • Mẫu THT7 BẢNG TÀI SẢN CHUNG CỦA TỔ HỢP TÁC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 04/2008/TT-BKH để xử lý:

Tin tức về Thông tư 04/2008/TT-BKH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 04/2008/TT-BKH

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 04/2008/TT-BKH

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 04/2008/TT-BKH

Đang cập nhật