Quyết định 37/2008/QĐ-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 37/2008/QĐ-BGDĐT

Tiêu đề: Quyết định 37/2008/QĐ-BGDĐT về phòng học bộ môn do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 37/2008/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển Ngày ban hành: 16/07/2008 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 37/2008/QĐ-BGDĐT về phòng học bộ môn do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG HỌC BỘ MÔN
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phòng học bộ môn.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định 32/2004 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ ...
 • QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG HỌC BỘ MÔN
 • Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Mục đích ban hành Quy định về phòng học bộ môn
 • Điều 4. Số lượng phòng học bộ môn
 • Điều 5. Cách đặt tên phòng học bộ môn
 • Chương II. QUY CÁCH PHÒNG HỌC BỘ MÔN
 • Điều 6. Diện tích làm việc tối thiểu của phòng học bộ môn
 • Điều 7. Kích thước phòng học bộ môn
 • Chương III. CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA PHÒNG HỌC BỘ MÔN
 • Điều 8. Nền và sàn nhà của phòng học bộ môn
 • Điều 9. Cửa ra vào, cửa sổ phòng học bộ môn
 • Điều 10. Chiếu sáng tự nhiên trong phòng học bộ môn
 • Điều 11. Chiếu sáng nhân tạo trong phòng học bộ môn
 • Điều 12. Bố trí bàn ghế trong phòng học bộ môn
 • Điều 13. Trang bị nội thất của phòng học bộ môn
 • Điều 14. Trang thiết bị dạy học của phòng học bộ môn
 • Điều 15. Yêu cầu an toàn và kỹ thuật của phòng học bộ môn
 • Chương IV. QUẢN LÝ VÀ SỬ  DỤNG PHÒNG HỌC BỘ MÔN
 • Điều 16. Quản lý và hoạt động của phòng học bộ môn
 • Điều 17. Yêu cầu đối với viên chức làm công tác thiết bị dạy học
 • Điều 18. Sử dụng và bảo quản phòng học bộ môn
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 37/2008/QĐ-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 37/2008/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 37/2008/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 37/2008/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 37/2008/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật