Quyết định 43/2005/QĐ-BNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 43/2005/QĐ-BNN

Tiêu đề: Quyết định 43/2005/QĐ-BNN về việc chuyển bộ phận Thống kê từ Vụ Kế hoạch sang Trung tâm Tin học do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 43/2005/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát Ngày ban hành: 22/07/2005 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 43/2005/QĐ-BNN để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 43/2005/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 43/2005/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 43/2005/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 43/2005/QĐ-BNN

Đang cập nhật