Quyết định 202/TCCP-VC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 202/TCCP-VC

Tiêu đề: Quyết định 202/TCCP-VC năm 1994 về tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức ngành Giáo dục và Ðào tạo do Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ban hành Số hiệu: 202/TCCP-VC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ Người ký: Phan Ngọc Tường Ngày ban hành: 08/06/1994 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 202/TCCP-VC năm 1994 về tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức ngành Giáo dục và Ðào tạo do Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 • Ðiều 1. Nay ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức ngành Giáo dục và Ðào tạo (có văn bản ...
 • Ðiều 2. Tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch trên là căn cứ để các Bộ, Ngành địa phương thực hiện việc ...
 • Ðiều 3. Những Quyết định trước về chức danh-tiêu chuẩn viên chức trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
 • Ðiều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực ...
 • TIÊU CHUẨN CHUNG CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO
 • GIÁO VIÊN MẦM NON
 • GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
 • GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ (CẤP II)
 • GIÁO VIÊN CAO CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ (CẤP 2)
 • GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG TRUNG HỌC
 • I. GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG TRUNG HỌC CẤP 3
 • II. GIÁO VIÊN CAO CẤP PHỔ THÔNG TRUNG HỌC CẤP 3
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 202/TCCP-VC để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 202/TCCP-VC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 202/TCCP-VC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 202/TCCP-VC

Đang cập nhật