Pháp lệnh sửa đổi điều 10 Pháp lệnh dân số năm 2008

Click để xem chi tiết và Tải về Pháp lệnh sửa đổi điều 10 Pháp lệnh dân số năm 2008

Tiêu đề: Pháp lệnh sửa đổi điều 10 Pháp lệnh dân số năm 2008 Số hiệu: 08/2008/PL-UBTVQH12 Loại văn bản: Pháp lệnh Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 27/12/2008 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Pháp lệnh sửa đổi điều 10 Pháp lệnh dân số năm 2008

  • PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI ĐIỀU 10 CỦA PHÁP LỆNH DÂN SỐ
  • Điều 1. Sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số năm 2003 như sau:
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành.
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Pháp lệnh sửa đổi điều 10 Pháp lệnh dân số năm 2008 để xử lý:

Phân tích chính sách về Pháp lệnh sửa đổi điều 10 Pháp lệnh dân số năm 2008

Đang cập nhật

Bình luận về Pháp lệnh sửa đổi điều 10 Pháp lệnh dân số năm 2008

Án lệ về Pháp lệnh sửa đổi điều 10 Pháp lệnh dân số năm 2008

Đang cập nhật