Quyết định 173/2008/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 173/2008/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 173/2008/QĐ-TTg ban hành Quy định áp dụng các biện pháp cần thiết đáp ứng yêu cầu về thuốc kháng HIV trong trường hợp khẩn cấp của Thủ tướng Chính phủ Số hiệu: 173/2008/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân Ngày ban hành: 25/12/2008 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Quyết định 173/2008/QĐ-TTg ban hành Quy định áp dụng các biện pháp cần thiết đáp ứng yêu cầu về thuốc kháng HIV trong trường hợp khẩn cấp của Thủ tướng Chính phủ

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP CẦN THIẾT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ THUỐC KHÁNG HIV TRONG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định áp dụng các biện pháp cần thiết đáp ứng yêu cầu về ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 3. Bộ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn, thi hành Quyết định này.
 • QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP CẦN THIẾT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ THUỐC KHÁNG HIV TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Miễn thử lâm sàng
 • Điều 4. Nhãn thuốc kháng HIV
 • Điều 5. Cung ứng và phân phối thuốc kháng HIV
 • Chương II TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP VÀ CÁC BIỆN PHÁP CẦN THIẾT
 • Điều 6. Công bố, chấm dứt trường hợp khẩn cấp về thuốc kháng HIV
 • Điều 7. Các biện pháp cần thiết áp dụng trong trường hợp khẩn cấp
 • Chương III THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẦN THIẾT TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
 • Điều 8. Đặt hàng sản xuất, nhập khẩu thuốc kháng HIV trong trường hợp khẩn cấp
 • Mục 1. SẢN XUẤT THUỐC KHÁNG HIV TRONG NƯỚC TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
 • Điều 9. Sản xuất thuốc kháng HIV tại Việt Nam
 • Điều 10. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với cơ sở sản xuất thuốc kháng HIV
 • Mục 2. NHẬP KHẨU THUỐC KHÁNG HIV TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
 • Điều 11. Nhập khẩu thuốc kháng HIV
 • Điều 12. Cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc thành phẩm, nguyên liệu dùng cho sản xuất thuốc kháng HIV
 • Mục 3. ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH ĐỐI VỚI THUỐC KHÁNG HIV TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
 • Điều 13. Cấp nhanh giấy phép lưu hành thuốc kháng HIV
 • Điều 14. Sử dụng các dữ liệu bảo mật
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 15. Trách nhiệm của Bộ Y tế
 • Điều 16. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 17. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Điều 18. Trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 173/2008/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 173/2008/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 173/2008/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 173/2008/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 173/2008/QĐ-TTg

Đang cập nhật