Quyết định 1985/2005/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1985/2005/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 1985/2005/QĐ-BTP thực hiện Chỉ thị 29/2005/CT-TTg thực hiện nghị quyết Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 1985/2005/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Uông Chu Lưu Ngày ban hành: 03/11/2005 Lĩnh vực: Dân sự, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 1985/2005/QĐ-BTP thực hiện Chỉ thị 29/2005/CT-TTg thực hiện nghị quyết Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 29/2005/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRIỂN KHAI THỰC ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29/2005/CT-TTg ngày 13 tháng 9 ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 29/2005/CT-TTg NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRIỂN KHAI ...
 • I. VỀ VIỆC RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ HIỆN HÀNH ĐỂ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC HUỶ BỎ CÁC VĂN ...
 • II. VỀ VIỆC XÂY DỰNG VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ
 • III. PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC VỀ BỘ LUẬT DÂN SỰ
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Phụ lục 1 RÀ SOÁT CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ VÀ CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BỘ ...
 • Phụ lục 2 RÀ SOÁT CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ VÀ CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BỘ ...
 • Phụ lục 3 RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT DÂN SỰ DO CÁC CƠ QUAN Ở ĐỊA PHƯƠNG BAN HÀNH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1985/2005/QĐ-BTP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1985/2005/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1985/2005/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1985/2005/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1985/2005/QĐ-BTP

Đang cập nhật