Nghị định 36/2009/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 36/2009/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo Số hiệu: 36/2009/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 15/04/2009 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm
 • Điều 5. Các loại pháo, sản phẩm pháo được sử dụng
 • Chương 2. QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC BẮN PHÁO HOA
 • Điều 6. Nguyên tắc quản lý
 • Điều 7. Tổ chức bắn pháo hoa
 • Điều 8. Thẩm quyền, thủ tục cho phép bắn pháo hoa
 • Chương 3. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
 • Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Điều 10. Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Điều 11. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
 • Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Công Thương
 • Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 14. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 16. Hiệu lực thi hành
 • Điều 17. Hướng dẫn thi hành và trách nhiệm thi hành

Ngày 15/04/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo.

Nghị định 36/2009/NĐ-CP quy định về quản lý thuốc pháo, pháo các loại; quản lý sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo hoa và thuốc pháo hoa; tổ chức bắn pháo hoa và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong quản lý, sử dụng pháo.

Theo đó, Pháo hoa sẽ được bắn vào các thời điểm này trong năm: Dịp tết Nguyên đán, Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm), Kỷ niệm ngày Quốc khánh, ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày Chiến thắng Giải phóng hoàn toàn miền Nam, Nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng, thành lập các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ngày hội văn hóa, du lịch, thể thao mang tính quốc gia, quốc tế và các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Việc tổ chức sản xuất, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu và sử dụng pháo hoa phải bảo đảm an toàn, tiết kiệm, đạt chất lượng nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của nhân dân.

Nghị định 36/2099 nghiêm các các hành vi sản xuất, mua, bán, nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo hoa, thuốc pháo hoa; Mua, bán, tàng trữ, sử dụng thuốc nổ lấy từ các loại bom, mìn, đạn, lựu đạn, vật liệu nổ quân dụng (dùng trong quốc phòng, an ninh), vật liệu nổ công nghiệp để sản xuất trái phép pháo, thuốc pháo hay là việc sử dụng súng, dùng vật liệu nổ không đúng quy định để gây tiếng nổ thay cho pháo.

Nghị định 36/2009/ NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2009.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 36/2009/NĐ-CP để xử lý: