Quyết định 1328/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1328/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 1328/QĐ-BTP năm 2006 về Quy chế quản lý, khai thác mạng máy tính của Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 1328/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Uông Chu Lưu Ngày ban hành: 29/05/2006 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 1328/QĐ-BTP năm 2006 về Quy chế quản lý, khai thác mạng máy tính của Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, KHAI THÁC MẠNG MÁY TÍNH CỦA BỘ TƯ PHÁP
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý, khai thác mạng máy tính của Bộ Tư pháp”.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Giám đốc Trung tâm Tin học và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ, KHAI THÁC MẠNG MÁY TÍNH CỦA BỘ TƯ PHÁP
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Mạng máy tính của Bộ Tư pháp
 • Điều 3. Giải thích thuật ngữ
 • Chương II QUẢN LÝ, KHAI THÁC MẠNG MÁY TÍNH CỦA BỘ TƯ PHÁP
 • Điều 4. Quản lý mạng máy tính của Bộ Tư pháp
 • Điều 5. Nguyên tắc quản lý mạng máy tính của Bộ Tư pháp
 • Điều 6. Vận hành mạng máy tính
 • Điều 7. Phần mềm mạng máy tính
 • Điều 8. Khai thác mạng
 • Điều 9. Quản trị mạng
 • Điều 10. Sử dụng thiết bị tin học
 • Điều 11. Bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu
 • Điều 12. Phòng, chống Virus tin học
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 13. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 14. Xử lý vi phạm
 • Điều 15. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1328/QĐ-BTP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1328/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1328/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1328/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1328/QĐ-BTP

Đang cập nhật