Quyết định 1138/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1138/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1138/QĐ-TTg năm 2004 về việc cấp vốn ban đầu cho Quỹ Hỗ trợ xuất khẩu lao động do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1138/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 26/10/2004 Lĩnh vực: Tài chính, Lao động

Ngày 26/10/2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1138/QĐ-TTg năm 2004 về việc cấp vốn ban đầu cho Quỹ Hỗ trợ xuất khẩu lao động.

Cấp vốn ban đầu cho Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động 15 tỷ đồng (mười lăm tỷ đồng), từ các nguồn sau:

1. Từ số dư của nguồn kinh phí do Iraq đền bù cho người lao động 3,5 tỷ đồng.

2. ứng trước dự toán ngân sách nhà nước năm 2005 là 11,5 tỷ đồng.

Bộ Tài chính có trách nhiệm cấp đủ vốn ban đầu này cho Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng Quỹ này theo đúng quy định.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1138/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1138/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1138/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1138/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1138/QĐ-TTg

Đang cập nhật