Bộ luật hình sự sửa đổi 2009

Click để xem chi tiết và Tải về Bộ luật hình sự sửa đổi 2009

Tiêu đề: Bộ luật hình sự sửa đổi 2009 Số hiệu: 37/2009/QH12 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 19/06/2009 Lĩnh vực: Hình sự

Mục lục Bộ luật hình sự sửa đổi 2009

 • LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Bộ luật hình sự
 • 1. Bỏ hình phạt tử hình ở các điều 111, 139, 153, 180, 197, 221, 289 và 334
 • 2. Sửa đổi mức định lượng tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 của một số điều ...
 • 3. Khoản 5 Điều 69 được sửa đổi, bổ sung được sửa đổi, bổ sung
 • 4. Tên Điều 84 được sửa đổi được sửa đổi
 • 5. Điều 119 được sửa đổi, bổ sung được sửa đổi, bổ sung
 • 6. Khoản 2 Điều 120 được sửa đổi, bổ sung được sửa đổi, bổ sung
 • 7. Khoản 1 Điều 160 được sửa đổi, bổ sung được sửa đổi, bổ sung
 • 8. Điều 161 được sửa đổi, bổ sung được sửa đổi, bổ sung
 • 9. Bổ sung Điều 164a
 • 10. Bổ sung Điều 164b
 • 11. Bổ sung Điều 170a
 • 12. Điều 171 được sửa đổi, bổ sung được sửa đổi, bổ sung
 • 13. Điều 174 được sửa đổi, bổ sung được sửa đổi, bổ sung
 • 14. Bổ sung Điều 181a
 • 15. Bổ sung Điều 181b
 • 16. Bổ sung Điều 181c
 • 17. Điều 182 được sửa đổi, bổ được sửa đổi, bổ sung
 • 18. Bổ sung Điều 182a
 • 19. Bổ sung Điều 182b
 • 20. Điều 185 được sửa đổi, bổ sung được sửa đổi, bổ sung
 • 21. Điều 190 được sửa đổi, bổ sung được sửa đổi, bổ sung
 • 22. Điều 191 được sửa đổi, bổ sung được sửa đổi, bổ sung
 • 23. Bổ sung Điều 191a
 • 24. Điểm b khoản 2 Điều 202 được sửa đổi, bổ sung được sửa đổi, bổ sung
 • 25. Điều 224 được sửa đổi, bổ sung được sửa đổi, bổ sung
 • 26. Điều 225 được sửa đổi, bổ sung được sửa đổi, bổ sung
 • 27. Điều 226 được sửa đổi, bổ sung được sửa đổi, bổ sung
 • 28. Bổ sung Điều 226a
 • 29. Bổ sung Điều 226b
 • 30. Bổ sung Điều 230a
 • 31. Bổ sung Điều 230b
 • 32. Điều 248 được sửa đổi, bổ sung được sửa đổi, bổ sung
 • 33. Khoản 1 Điều 249 được sửa đổi, bổ sung được sửa đổi, bổ sung
 • 34. Điều 251 được sửa đổi, bổ sung được sửa đổi, bổ sung
 • 35. Điều 274 được sửa đổ được sửa đổi
 • 36. Bãi bỏ các điều 131, 183, 184 và 199
 • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số cụm từ tại khoản 1 Điều 313
 • Điều 3 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010

Ngày 19/06/2009, Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 2009.

Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 2009 đã sửa đổi, bổ sung 44 điều của Bộ luật hình sự hiện hành (trong đó 43 điều luật được sửa đổi về nội dung; 01 điều luật chỉ chỉnh sửa về kỹ thuật) và bổ sung mới 13 điều luật. Cụ thể như:

Hạn chế phạm vi áp dụng hình phạt tử hình. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự đã bỏ hình phạt tử hình đối với 8 tội phạm cụ thể. Đó là: tội hiếp dâm (Điều 111); tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139); tội buôn lậu (Điều 153); tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả (Điều 180); tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý (Điều 197); tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thuỷ (Điều 221); tội đưa hối lộ (Điều 289); tội phá hoại vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự (Điều 334). Ngoài ra, Luật cũng bổ sung thêm tội khủng bố (Điều 230a) vào chương XIX các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng với hình phạt cao nhất là tử hình.

Nâng mức định lượng tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một số tội phạm.
Bộ luật hình sự hiện hành có 23 điều luật với 76 khoản quy định các mức định lượng về trị giá tiền, tài sản hoặc trị giá mức thiệt hại được tính bằng tiền.

Tuy nhiên, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự lần này chỉ điều chỉnh nâng mức định lượng tối thiểu về trị giá tiền, tài sản hoặc trị giá mức thiệt hại được tính bằng tiền để truy cứu trách nhiệm hình sự trong cấu thành cơ bản của một số tội phạm mà Bộ luật hình sự hiện hành quy định quá thấp.

Cụ thể là điều chỉnh nâng mức định lượng tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 của 13 điều luật về các tội chiếm đoạt tài sản và một số tội phạm khác có liên quan đến tài sản, đồng thời, cùng với việc sửa đổi, bổ sung tội trốn thuế (Điều 161), Luật cũng điều chỉnh nâng mức định lượng tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 của điều này. Như vậy, trong lần sửa đổi, bổ sung này có 14/23 điều luật được điều chỉnh nâng mức định lượng tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phi hình sự hoá đối với một số hành vi phạm tội. Phi hình sự hoá đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý được quy định tại Điều 199 của Bộ luật hình sự năm 1999. Phi hình sự hoá đối với hành vi ở lại nước ngoài trái phép được quy định tại Điều 274 Bộ luật hình sự năm 1999.

Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Bộ luật hình sự hiện hành. Sửa đổi, bổ sung Điều 69 Bộ luật hình sự hiện hành về nguyên tắc xử lý đối người chưa thành niên phạm tội. Sửa đổi, bổ sung tội mua bán phụ nữ (Điều 119) và tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em (Điều 120). Sửa đổi, bổ sung một số tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Sửa đổi, bổ sung các tội phạm về môi trường. Sửa đổi, bổ sung các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Bổ sung một số tội phạm mới trong lĩnh vực tài chính - kế toán và chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự đã bổ sung tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; trong lĩnh vực công nghệ thông tin; sửa đổi, bổ sung tội khủng bố và các tội phạm có liên quan.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 2009 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Bộ luật hình sự sửa đổi 2009 để xử lý: