Thông tư liên tịch 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính Người ký: Phạm Sỹ Danh, Trần Quốc Thắng Ngày ban hành: 17/07/2009 Lĩnh vực: Tài chính, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư liên tịch 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VÀ QUY CHUẨN KỸ ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
 • Điều 2. Nguồn kinh phí xây dựng TCVN, QCKT
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Nội dung chi
 • Điều 4. Khung mức chi cho việc xây dựng TCVN, QCKT
 • Điều 5. Lập dự toán, phê duyệt dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí xây dựng TCVN, QCKT
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 6. Ngoài các đối tượng và phạm vi áp dụng quy định tại Điều 1 của Thông tư này, các cơ quan nhà ...
 • Điều 7. Đối với kế hoạch xây dựng TCVN và QCKT trong năm 2009, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương căn ...
 • Điều 8. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN

Đang cập nhật