Nghị định 65/2009/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 65/2009/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 65/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2003/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ Số hiệu: 65/2009/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 31/07/2009 Lĩnh vực: Quốc phòng

Mục lục Nghị định 65/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2003/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2003/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2003 QUY ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2003 quy định ...
 • 1. được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 2. được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 3. được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 4. được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • Điều 2. Hiệu lực thi hành
 • Điều 3. Trách nhiệm hướng dẫn
 • Điều 4. Trách nhiệm thi hành
 • DANH MỤC SỐ 01 TIÊU CHUẨN QUÂN TRANG CỦA HẠ SĨ QUAN - BINH SĨ
 • DANH MỤC SỐ 02 TIÊU CHUẨN QUÂN TRANG CỦA SĨ QUAN, QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP
 • DANH MỤC SỐ 03 TIÊU CHUẨN NHU YẾU PHẨM
 • DANH MỤC SỐ 04 TIÊU CHUẨN THUỐC, BÔNG BĂNG HÓA CHẤT
 • DANH MỤC SỐ 05 TIÊU CHUẨN TRANG BỊ QUÂN Y VÀ QUÂN TRANG NGHIỆP VỤ
 • DANH MỤC SỐ 06 TIÊU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN NHÓM 1 VÀ TRANG BỊ BẢO HỘ PHÒNG CHỐNG VŨ KHÍ HÓA HỌC, SINH HỌC ...
 • DANH MỤC SỐ 07 TIÊU CHUẨN TẠP CHI VỆ SINH
 • DANH MỤC SỐ 08 TIÊU CHUẨN DIỆN TÍCH Ở, LÀM VIỆC, SINH HOẠT CÔNG CỘNG VÀ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ KHÁC ...
 • DANH MỤC SỐ 09 ĐỊNH MỨC TIÊU CHUẨN DOANH CỤ
 • DANH MỤC SỐ 10 ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG TRONG QUÂN ĐỘI

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự 1981, sửa đổi bổ sung năm 1990, năm 1994 và năm 2005; ngày 31/07/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 65/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2003/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ.

Một số quy định cụ thể như sau:

Tiêu chuẩn trang bị, dụng cụ y tế

+ Tiêu chuẩn trang bị, dụng cụ y tế được trang bị lần đầu và trang bị thay thế hàng năm.

+ Tiêu chuẩn trang bị, dụng cụ y tế được trang cấp theo từng loại hình cơ sở y tế trong Quân đội.

- Đối với bệnh viện loại đặc biệt của Quân đội thì được trang bị tương đương bệnh viện hạng đặc biệt của Bộ Y tế.

- Đối với bệnh viện loại 1 của Quân đội thì được trang bị tương đương bệnh viện hạng 1 của Bộ Y tế.

- Đối với bệnh viện loại 2 của Quân đội thì được trang bị tương đương bệnh viện hạng 2 của Bộ Y tế.

- Đối với viện chuyên ngành của Quân đội thì được trang bị theo quy hoạch và yêu cầu nhiệm vụ cụ thể.

- Những bệnh viện chuyên ngành hàng năm được cấp một khoản ngân sách tương đương ngân sách thuốc, bông băng, hóa chất theo cùng năm kế hoạch.

Định mức sử dụng nước sạch trong sinh hoạt

Định mức sử dụng nước sạch trong sinh hoạt bảo đảm đủ tiêu chuẩn là 130 - 150 lít nước sinh hoạt cho mỗi người/ngày, áp dụng cho địa bàn có nguồn nước sạch.

Những đơn vị đóng quân trên địa bàn chưa có nguồn nước sạch dùng chung, tùy theo điều kiện thực tế có thể được trang bị máy móc để khai thác nguồn nước sạch hoặc đầu tư xây dựng công trình phục vụ nước sinh hoạt, bảo đảm đủ 130 đến 150 lít cho mỗi người/ngày.

Định mức sử dụng nước sạch cho các bệnh viện trong Quân đội được bảo đảm đủ tiêu chuẩn là 250 lít/giường bệnh/ngày đêm.

Định mức sử dụng điện năng

Định mức sử dụng điện năng trong Quân đội gồm có định mức sử dụng điện năng cho sinh hoạt, làm việc; định mức sử dụng điện năng cho chỉ huy sẵn sàng chiến đấu; định mức sử dụng điện năng cho bảo đảm kỹ thuật; định mức sử dụng điện năng cho bảo đảm hậu cần; định mức sử dụng điện năng cho đào tạo; định mức sử dụng điện năng cho phòng chống dịch và khám chữa bệnh.

Các đơn vị ở biển đảo, đồn biên phòng, vùng cao, vùng xa và các đơn vị đóng quân trên địa bàn chưa có nguồn điện từ lưới điện quốc gia, được trang bị hệ thống máy phát điện có công suất đáp ứng yêu cầu chiếu sáng và phù hợp với quân số biên chế của từng đơn vị. Giờ máy phát điện tối thiểu là 6 giờ/ngày

Nghị định 65/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9-2009. Các tiêu chuẩn về vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 1/9/2009.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 65/2009/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 65/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 65/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 65/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật