Thông tư 23/2009/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 23/2009/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 23/2009/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 39/2009/NĐ-CP về vật liệu nổ công nghiệp do Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 23/2009/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng Ngày ban hành: 11/08/2009 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Công nghiệp

Mục lục Thông tư 23/2009/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 39/2009/NĐ-CP về vật liệu nổ công nghiệp do Bộ Công thương ban hành

 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ và cụm từ viết tắt
 • Chương 2. ĐIỀU KIỆN VỀ NGƯỜI LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN HOẠT ĐỘNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP, TIỀN CHẤT THUỐC ...
 • Điều 4. Yêu cầu chung
 • Điều 5. Điều kiện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh ...
 • Điều 6. Điều kiện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người liên quan trực tiếp đến sử dụng VLNCN
 • Chương 3. HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VLNCN, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ
 • Điều 7. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất VLNCN, tiền chất thuốc nổ
 • Điều 8. Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh VLNCN, tiền chất thuốc nổ
 • Điều 9. Hồ sơ cấp giấy phép sử dụng VLNCN
 • Điều 10. Hồ sơ cấp Giấy phép dịch vụ nổ mìn
 • Điều 11. Hồ sơ cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu VLNCN, tiền chất thuốc nổ
 • Điều 12. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép hoạt động VLNCN
 • Chương 4. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VLNCN, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ
 • Điều 13. Quản lý về hoạt động kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu VLNCN, tiền chất thuốc nổ
 • Điều 14. Quản lý về sử dụng VLNCN
 • Điều 15. Thử nghiệm, đánh giá và quản lý chất lượng VLNCN
 • Chương 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 16. Trách nhiệm của các Vụ, Cục chức năng thuộc Bộ Công thương
 • Điều 17. Trách nhiệm của Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 18. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC 1. MẪU CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG VLNCN
 • PHỤ LỤC 2. MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ SỬ DỤNG VLNCN
 • PHỤ LỤC 3. MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ VLNCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (ĐỐI VỚI SỞ CÔNG THƯƠNG)
 • PHỤ LỤC 4. MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ VLNCN (ĐỐI VỚI TCCNQP)
 • PHỤ LỤC 5 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN NỔ MÌN
 • PHỤ LỤC 6 MẪU HỘ CHIẾU NỔ MÌN LỘ THIÊN
 • PHỤ LỤC 7 MẪU HỘ CHIẾU NỔ MÌN HẦM LÒ CỦA CA SẢN XUẤT
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 23/2009/TT-BCT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 23/2009/TT-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 23/2009/TT-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 23/2009/TT-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 23/2009/TT-BCT

Đang cập nhật