Quyết định 1590/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1590/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1590/QĐ-TTg năm 2009 về việc phê duyệt định hướng chiến lược phát triển thủy lợi Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1590/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 09/10/2009 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 1590/QĐ-TTg năm 2009 về việc phê duyệt định hướng chiến lược phát triển thủy lợi Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỦY LỢI VIỆT NAM
 • Điều 1. Phê duyệt định hướng Chiến lược Phát triển thủy lợi Việt Nam với các nội dung chủ yếu sau đây ...
 • I. QUAN ĐIỂM
 • II. NGUYÊN TẮC CHỈ ĐẠO
 • III. MỤC TIÊU
 • IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
 • V. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • PHỤ LỤC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỦY LỢI CHO TỪNG VÙNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1590/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1590/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1590/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1590/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1590/QĐ-TTg

Đang cập nhật