Nghị định 94/2009/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 94/2009/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 94/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống ma túy sửa đổi về quản lý sau cai nghiện ma túy Số hiệu: 94/2009/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 26/10/2009 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 94/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống ma túy sửa đổi về quản lý sau cai nghiện ma túy

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY ...
 • Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Thời gian, độ tuổi và thời hiệu thi hành quyết định quản lý sau cai nghiện
 • Điều 4. Kinh phí đảm bảo cho công tác quản lý sau cai nghiện
 • Chương 2 QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN TẠI NƠI CƯ TRÚ
 • Điều 5. Đối tượng, thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú
 • Điều 6. Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú
 • Điều 7. Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú
 • Điều 8. Bàn giao người, hồ sơ của người sau cai nghiện tại nơi cư trú
 • Điều 9. Nội dung quản lý sau cai nghiện và trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan ...
 • Điều 10. Hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai nghiện tại nơi cư trú
 • Điều 11. Trách nhiệm của gia đình người sau cai nghiện
 • Điều 12. Quyền, trách nhiệm và chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện tại nơi cư trú
 • Điều 13. Những quy định về đi lại, thay đổi nơi cư trú đối với người sau cai nghiện
 • Điều 14. Giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời gian quản lý sau cai nghiện tại nơi cư ...
 • Điều 15. Hết thời hạn quản lý sau cai nghiện
 • Điều 16. Chế độ, chính sách hỗ trợ người trực tiếp tham gia công tác quản lý sau cai nghiện tại nơi cư ...
 • Chương 3 QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN TẠI TRUNG TÂM
 • MỤC 1. THỦ TỤC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN TẠI TRUNG TÂM
 • Điều 17. Đối tượng, thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm
 • Điều 18. Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm
 • Điều 19. Trách nhiệm và thời hạn thẩm tra hồ sơ
 • Điều 20. Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm
 • Điều 21. Thi hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm
 • Điều 22. Thủ tục bàn giao người sau cai nghiện vào Trung tâm
 • Điều 23. Hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm
 • Điều 24. Giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại Trung tâm
 • Điều 25. Hết thời hạn chấp hành quyết định quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm
 • MỤC 2. CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, HỌC TẬP, LAO ĐỘNG VÀ KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN TẠI TRUNG ...
 • Điều 26. Chế độ quản lý
 • Điều 27. Chế độ học nghề
 • Điều 28. Chế độ lao động và hưởng thành quả lao động
 • Điều 29. Chế độ đóng góp, trợ cấp, Bảo hiểm y tế
 • Điều 30. Chế độ giải quyết về nghỉ chịu tang
 • Điều 31. Chế độ khen thưởng, kỷ luật
 • Điều 32. Giải quyết trường hợp người sau cai nghiện bị ốm nặng, mắc bệnh hiểm nghèo, bị chết
 • Điều 33. Trách nhiệm của gia đình người sau cai nghiện
 • Điều 34. Trách nhiệm và quyền lợi của người sau cai nghiện
 • MỤC 3. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM
 • Điều 35. Thẩm quyền thành lập Trung tâm
 • Điều 36. Cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế, chính sách cán bộ và cơ chế tài chính của Trung tâm
 • Điều 37. Nội dung quản lý sau cai nghiện và trách nhiệm của Trung tâm
 • Điều 38. Các phương thức giải quyết việc làm và trách nhiệm của các cơ sở giải quyết việc làm cho người ...
 • Điều 39. Phân khu trong Trung tâm
 • Điều 40. Phối hợp, hỗ trợ trong việc bảo đảm an ninh trật tự và hoạt động tại Trung tâm
 • Điều 41. Trang bị, sử dụng công cụ hỗ trợ
 • Điều 42. Truy tìm và bắt giữ người sau cai nghiện bỏ trốn
 • Điều 43. Thẩm quyền của Giám đốc Trung tâm trong việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế
 • Chương 4 TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
 • Điều 44. Trách nhiệm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Điều 45. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Điều 46. Trách nhiệm của Bộ Y tế
 • Điều 47. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính
 • Điều 48. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Chương 5 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 49. Hiệu lực thi hành
 • Điều 50. Hướng dẫn thi hành
 • Điều 51. Trách nhiệm thi hành

Ngày 26/10/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 94/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng chống ma túy sửa đổi quản lý sau cai nghiện ma tuý

Nội dung nghị định này quy định về biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy, đối tượng, thẩm quyền và trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện; chế độ quản lý, chính sách hỗ trợ cho người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện và tổ chức, hoạt động của cơ sở quản lý sau cai nghiện.

Nghị định 94/2009 quy định thời gian quản lý sau cai nghiện đối với người chấp hành xong thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc là từ một đến hai năm; không áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện đối với nữ trên 55 tuổi, nam trên 60 tuổi.

Nghị định này cũng chú ý đến quy định về nội dung quản lý sau cai nghiện và trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan liên quan trong việc tổ chức quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú, cũng như tại Trung tâm, theo đó quy định những chính sách hỗ trợ quản lý, hướng dẫn, giúp đỡ người sau cai nghiện phòng, chống tái nghiện; tư vấn cho họ để thay đổi hành vi, nhân cách; Hỗ trợ học nghề, tìm việc làm và tạo điều kiện để người sau cai nghiện tham gia các hoạt động xã hội, hòa nhập cộng đồng.

Nghị định 94 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/12/2009.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 94/2009/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 94/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 94/2009/NĐ-CP

Đang cập nhật