Quyết định 50/2004/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 50/2004/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 50/2004/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm chuyển Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 50/2004/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 31/03/2004 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 50/2004/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm chuyển Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM CHUYỂN TỔNG CÔNG TY BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN SANG ...
  • Điều 1. Phê duyệt Đề án thí điểm chuyển Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn thuộc Bộ Công ...
  • Điều 2. Các cơ quan được giao làm đại diện chủ sở hữu đối với phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Bia ...
  • Điều 3. Giao Bộ trưởng Bộ Công nghiệp :
  • Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 50/2004/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 50/2004/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 50/2004/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 50/2004/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 50/2004/QĐ-TTg

Đang cập nhật