Thông tư 38/2009/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 38/2009/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 38/2009/TT-BXD hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị do Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 38/2009/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam Ngày ban hành: 08/12/2009 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 38/2009/TT-BXD hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ BIỆT THỰ TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ BIỆT THỰ
 • Mục 1. NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ BIỆT THỰ;TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ, CHỦ SỞ HỮU ...
 • Điều 4. Nguyên tắc chung
 • Điều 5. Trách nhiệm của đơn vị quản lý nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước
 • Điều 6. Trách nhiệm của chủ sở hữu nhà biệt thự
 • Điều 7. Trách nhiệm của ng­ười sử dụng không phải là chủ sở hữu nhà biệt thự
 • Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý sử dụng nhà biệt thự
 • Mục 2. BẢO TRÌ, CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG LẠI NHÀ BIỆT THỰ; HỒ SƠ QUẢN LÝ NHÀ BIỆT THỰ
 • Điều 9. Bảo trì nhà biệt thự
 • Điều 10. Cải tạo, xây dựng lại nhà biệt thự
 • Điều 11. Hồ sơ quản lý nhà biệt thự
 • Chương III GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 12. Giải quyết tranh chấp
 • Điều 13. Xử lý vi phạm
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 14. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 15. Trách nhiệm của Sở Xây dựng
 • Điều 16. Trách nhiệm của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản
 • Điều 17. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 38/2009/TT-BXD để xử lý:

Tin tức về Thông tư 38/2009/TT-BXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 38/2009/TT-BXD

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 38/2009/TT-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 38/2009/TT-BXD

Đang cập nhật