Nghị định 10/2003/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 10/2003/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 10/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Vĩnh Thuận, Kiên Lương, Phú Quốc, Hòn Đất và thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang Số hiệu: 10/2003/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 11/02/2003 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 10/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Vĩnh Thuận, Kiên Lương, Phú Quốc, Hòn Đất và thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

  • NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THÀNH LẬP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN VĨNH ...
  • Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Vĩnh Thuận ...
  • Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. Mọi quy định trước ...
  • Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên ...

Nội dung chính của Nghị định 10/2003/NĐ-CP là về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Vĩnh Thuận, Kiên Lương, Phú Quốc, Hòn Đất và thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 

Nghị định 10/2003/NĐ-CP cũng điều chỉnh diện tích tự nhiên nhân khẩu ở các xã, phường, thị trấn này. 

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 10/2003/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 10/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 10/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 10/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 10/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật