Thông tư 38/2009/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 38/2009/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 38/2009/TT-BCT thực hiện quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong quy tắc xuất xứ của Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean - Hàn Quốc do Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 38/2009/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Thành Biên Ngày ban hành: 18/12/2009 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 38/2009/TT-BCT thực hiện quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong quy tắc xuất xứ của Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean - Hàn Quốc do Bộ Công thương ban hành

  • THÔNG TƯ THỰC HIỆN QUY TẮC CỤ THỂ MẶT HÀNG THEO HỆ THỐNG HÀI HÒA PHIÊN BẢN 2007 TRONG QUY TẮC XUẤT XỨ ...
  • Điều 1. Nội dung bãi bỏ và thay thế
  • 1. Bãi bỏ Phụ lục II - Danh mục Tiêu chí xuất xứ cho sản phẩm cụ thể (PSR) ban hành kèm theo Quyết định ...
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • PHỤ LỤC II QUY TẮC CỤ THỂ MẶT HÀNG (PSR)
  • 1. Trong Phụ lục này, một số thuật ngữ được hiểu như sau:
  • 2. Phụ lục này dựa trên cơ sở Hệ thống Hài hòa đã được sửa đổi ngày 15 tháng 8 năm 2009.
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 38/2009/TT-BCT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 38/2009/TT-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 38/2009/TT-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 38/2009/TT-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 38/2009/TT-BCT

Đang cập nhật