Thông tư 01/2010/TT-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2010/TT-BTP

Tiêu đề: Thông tư 01/2010/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 77/2008/NĐ-CP về tư vấn pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 01/2010/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Đức Chính Ngày ban hành: 09/02/2010 Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp

Mục lục Thông tư 01/2010/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 77/2008/NĐ-CP về tư vấn pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 77/2008/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG ...
 • Chương I TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
 • Điều 1. Cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu chuyên ngành luật thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật
 • Điều 2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm tư vấn pháp luật
 • Điều 3. Hoạt động tư vấn pháp luật
 • Điều 4. Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật
 • Điều 5. Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật
 • Điều 6. Đăng ký hoạt động của Chi nhánh
 • Điều 7. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh
 • Điều 8. Thù lao tư vấn pháp luật và chế độ tài chính, kế toán
 • Điều 9. Căn cứ và phương thức tính thù lao tư vấn pháp luật
 • Điều 10. Lập sổ theo dõi công việc và lưu hồ sơ
 • Điều 11. Thủ tục chấm dứt hoạt động của Trung tâm, Chi nhánh
 • Điều 12. Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh
 • Điều 13. Trách nhiệm của tổ chức chủ quản về tổ chức, hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật
 • Chương II NGƯỜI THỰC HIỆN TƯ VẤN PHÁP LUẬT
 • Điều 14. Tư vấn viên pháp luật
 • Điều 15. Thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật
 • Điều 16. Cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật
 • Điều 17. Luật sư làm việc cho Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh
 • Điều 18. Cộng tác viên tư vấn pháp luật
 • Chương III CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, KIỂM TRA
 • Điều 19. Chế độ báo cáo
 • Điều 20. Kiểm tra về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 21. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 22. Biểu mẫu kèm theo
 • Điều 23. Hiệu lực thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2010/TT-BTP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 01/2010/TT-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 01/2010/TT-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 01/2010/TT-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 01/2010/TT-BTP

Đang cập nhật