Thông tư 10/2010/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 10/2010/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 10/2010/TT-NHNN sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư 01/2010/TT-NHNN về bãi bỏ Quyết định 03/2006/QĐ-NHNN về kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định 11/2007/QĐ-NHNN về sửa đổi Quyết định 03/2006/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 10/2010/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Bình Ngày ban hành: 26/03/2010 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 10/2010/TT-NHNN sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư 01/2010/TT-NHNN về bãi bỏ Quyết định 03/2006/QĐ-NHNN về kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định 11/2007/QĐ-NHNN về sửa đổi Quyết định 03/2006/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI KHOẢN 2, KHOẢN 3 ĐIỀU 2 THÔNG TƯ SỐ 01/2010/TT-NHNN NGÀY 06/01/2010 VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ...
  • Điều 1. Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 01/2010/TT-NHNN ngày 06/01/2010 về việc bãi bỏ Quyết ...
  • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/3/2010.
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 10/2010/TT-NHNN để xử lý:

Tin tức về Thông tư 10/2010/TT-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 10/2010/TT-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 10/2010/TT-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 10/2010/TT-NHNN

Đang cập nhật