Quyết định 3530/QĐ-BNN-TCCB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3530/QĐ-BNN-TCCB

Tiêu đề: Quyết định 3530/QĐ-BNN-TCCB năm 2009 chuyển Viện Nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 3530/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát Ngày ban hành: 10/12/2009 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 3530/QĐ-BNN-TCCB năm 2009 chuyển Viện Nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN VIỆN NGHIÊN CỨU CÂY ĂN QUẢ MIỀN NAM TRỰC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3530/QĐ-BNN-TCCB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3530/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3530/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3530/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3530/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật