Nghị quyết 115/2009/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 115/2009/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 115/2009/NQ-HĐND quy định chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và tổ chức ấp, khóm do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành Số hiệu: 115/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Phan Đức Hưởng Ngày ban hành: 10/12/2009 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị quyết 115/2009/NQ-HĐND quy định chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và tổ chức ấp, khóm do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành

  • NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CHỨC DANH, MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG ...
  • VII. TRỢ CẤP CHO SINH VIÊN VỀ CÔNG TÁC XÃ:
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 115/2009/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 115/2009/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 115/2009/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 115/2009/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 115/2009/NQ-HĐND

Đang cập nhật