Quyết định 1815/QĐ-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1815/QĐ-BGTVT

Tiêu đề: Quyết định 1815/QĐ-BGTVT năm 2009 xử lý tài sản thu hồi từ dự án do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 1815/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường Ngày ban hành: 23/06/2009 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Quyết định 1815/QĐ-BGTVT năm 2009 xử lý tài sản thu hồi từ dự án do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: XỬ LÝ TÀI SẢN THU HỒI TỪ DỰ ÁN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1815/QĐ-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1815/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1815/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1815/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1815/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật