Thông tư 19/2010/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 19/2010/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 19/2010/TT-BCT ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương do Bộ Công Thương ban hành Số hiệu: 19/2010/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Đỗ Hữu Hào Ngày ban hành: 17/05/2010 Lĩnh vực: Công nghiệp, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 19/2010/TT-BCT ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương do Bộ Công Thương ban hành

  • THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Nguyên tắc quản lý
  • Điều 4. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
  • Điều 5. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện
  • PHỤ LỤC DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 19/2010/TT-BCT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 19/2010/TT-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 19/2010/TT-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 19/2010/TT-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 19/2010/TT-BCT

Đang cập nhật