Nghị định 52/2010/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 52/2010/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 52/2010/NĐ-CP về nhập khẩu tàu cá Số hiệu: 52/2010/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 17/05/2010 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Nghị định 52/2010/NĐ-CP về nhập khẩu tàu cá

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ NHẬP KHẨU TÀU CÁ
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc nhập khẩu tàu cá
 • Chương 2. ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC NHẬP KHẨU TÀU CÁ
 • Điều 4. Điều kiện chung đối với tàu cá nhập khẩu
 • Điều 5. Điều kiện nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng
 • Điều 6. Điều kiện nhập khẩu tàu cá đóng mới
 • Điều 7. Trình tự, thủ tục nhập khẩu tàu cá
 • Điều 8. Hồ sơ nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng
 • Điều 9. Hồ sơ nhập khẩu tàu cá đóng mới
 • Điều 10. Hồ sơ nhập khẩu tàu cá viện trợ
 • Chương 3. ĐĂNG KÝ TÀU CÁ NHẬP KHẨU
 • Điều 11. Điều kiện đăng ký tàu cá nhập khẩu
 • Điều 12. Đăng ký tàu cá nhập khẩu
 • Điều 13. Hồ sơ đăng ký tàu cá không thời hạn
 • Điều 14. Hồ sơ đăng ký tàu cá tạm thời
 • Chương 4. THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH NHẬP KHẨU TÀU CÁ VÀ ĐĂNG KÝ TÀU CÁ NHẬP KHẨU
 • Điều 15. Thẩm quyền quyết định nhập khẩu tàu cá
 • Điều 16. Thẩm quyền đăng ký tàu cá nhập khẩu
 • Chương 5. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VỀ NHẬP KHẨU TÀU CÁ
 • Điều 17. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điều 18. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 19. Trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan
 • Chương 6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 20. Hiệu lực thi hành
 • Điều 21. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU TÀU CÁ
 • PHỤ LỤC II MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
 • PHỤ LỤC III MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ NHẬP KHẨU
 • PHỤ LỤC IV MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TẠM THỜI TÀU CÁ NHẬP KHẨU

Nghị định 52/2010/NĐ-CP nhập khẩu tàu cá.

Nội dung nghị định 52/2010 quy định về điều kiện, thủ tục nhập khẩu tàu cá, đăng ký tàu cá nhập khẩu; thẩm quyền của các cơ quan nhà nước trong việc nhập khẩu tàu cá, đăng ký tàu cá nhập khẩu.

Theo đó, việc nhập khẩu tàu cá phải đảm bảo các điều kiện về Tàu cá nhập khẩu, tàu cá nhập khẩu phải phù hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành thủy sản trong phạm vi cả nước và của từng địa phương; đảm bảo các điều kiện an toàn kỹ thuật cho tàu và người làm việc trên tàu.

Một trong những quy định đáng chú ý khác, đó là quy định về điều kiện chung đối với tàu cá nhập khẩu, theo đó tàu cá nhập khẩu buộc phải có nguồn gốc hợp pháp; tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên và được trang bị công cụ khai thác, thiết bị bảo quản thủy sản tiên tiến.

Bên cạnh đó, nghị định 52/2010 cũng quy định về tàu cá nhập khẩu đã qua sử dụng, ngoài những điều kiện cơ bản trên, tàu cá đã qua sử dụng phải đảm bảo không quá 5 tuổi đối với tàu cá đóng bằng vật liệu vỏ gỗ hoặc không quá 8 tuổi đối với tàu cá đóng bằng vật liệu vỏ thép; máy chính của tàu (tính từ năm sản xuất đến thời điểm nhập khẩu) không nhiều hơn 2 năm so với tuổi của tàu.

Người nhập khẩu tàu cá phải có đơn đề nghị nhập khẩu kèm theo hồ sơ, gửi cơ quan có thẩm quyền, sau 07 ngày làm việc, căn cứ vào quy hoạch phát triển của ngành thủy sản và của địa phương, cơ quan có thẩm quyền xem xét và có văn bản cho phép nhập khẩu tàu cá.
 Ngoài ra, nghị định 52/2010 cũng quy định điều kiện đăng ký tàu cá nhập khẩu, theo đó quy định tàu cá nhập khẩu đã được đưa về Việt Nam; người nhập khẩu đã hoàn tất thủ tục nhập khẩu; Người nhập khẩu đã nộp đầy đủ các khoản thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam và tàu cá đã được cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam có thẩm quyền cấp Sổ đăng kiểm và các Biên bản kiểm tra an toàn kỹ thuật có liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2010.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 52/2010/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 52/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 52/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 52/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật