Công văn 1116/BKHCN-TĐC

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 1116/BKHCN-TĐC

Tiêu đề: Công văn 1116/BKHCN-TĐC lập kế hoạch và dự trù kinh phí triển khai theo Quyết định 118/2009/QĐ-TTg do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 1116/BKHCN-TĐC Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Nguyễn Quân Ngày ban hành: 19/05/2010 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 1116/BKHCN-TĐC để xử lý:

Tin tức về Công văn 1116/BKHCN-TĐC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 1116/BKHCN-TĐC

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 1116/BKHCN-TĐC

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 1116/BKHCN-TĐC

Đang cập nhật